LiKas 7 [Lider Kadastro, Güncelleme ve Sayısallaştırma] 7.7.0.0 sürümü yayınlandı.

 - Ada Parsel Ekle-Düzenle'nin Tutanak sekmesine Orman ve Ziraat Mühendisi eklendi.

 - Ada Parsel Ekle-Düzenle'nin Tutanak sekmesinde ki Tutanak Tipine Kadastro Güncelleme Orman Tutanağı

  seçeneği eklendi.

 - Toplu İşlemler - Toplu Bilgi Girişine Orman ve Ziraat Mühendisi seçenekleri eklendi.

 - Kadastro Güncelleme Tutanağı Orman Tutanağı olacak şekilde düzenlendi ve Orman ve Ziraat

  Mühendislerinin imza alanları eklendi.

 - Eski Ada ve Parsele Sıralı Ada ve Parsel Değişim Tablosu Raporu güncellendi.

 - Yeni Ada ve Parsele Sıralı Ada ve Parsel Değişim Tablosu Raporu güncellendi.

 - Yüzölçüm Dengeleme Cetveli güncellendi.

 - Değişim ve Karşılaştırma Cetveli güncellendi.

 - Edinme Sebebi Şablonu güncellendi.

 - Ada Raporu Şablonu güncellendi.

 - Kadastro Güncelleme İş Takip ve Kontrol Çizelgesi (Hazırlık Çalışmaları) güncellendi.

 - Kadastro Güncelleme İş Takip ve Kontrol Çizelgesi (Sınırlandırma Çalışmaları) güncellendi.

 - Kadastro Güncelleme İş Takip ve Kontrol Çizelgesi (Ölçü İşleri) güncellendi.

 - Kadastro Güncelleme İş Takip ve Kontrol Çizelgesi (Pafta Çizim İşleri) güncellendi.

 - Kadastro Güncelleme Genel Kontrol Çizelgesi güncellendi.

 - Sayısallaştırma - Koordinat Yanılma Sınırı Hesaplama güncellendi.

 - Sayısallaştırma - Sayısallaştırma Ada Raporu güncellendi.

 - Tescil İşlemleri - Veri Dönüşümü Sihirbazı güncellendi.

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .